Obavještenja

Konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za politehniku

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za politehniku.

Sadržaj konkursa, prijavni formular i informacije o školarini možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu politehnika@udg.edu.me i dokumentaciju predajete u terminu od 13:00 do 14:00h do 12. oktobra 2021. godine u ProDe laboratoriji.