Obavještenja

Konkurs za upis nove generacije studenata na postdiplomske studije

Raspisan je konkurs za upis nove generacije studenata na Postdiplomske studije Fakulteta za politehniku.

Sadržaj konkursa, prijavni formular i informacije o školarini možete naći u prilogu ovog obavještenja. Popunjen prijavni formular šaljete na adresu politehnika@udg.edu.me i potrebnu dokumentaciju dostavljate do 12. oktobra 2021. godine u ProDe laboratoriji.