Predavači

Asistent
mr Bojana Sterniša

Bojana Sterniša rođena je 08.04.1993. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Dašo Pavičić“ i Gimnaziju „Ivan Goran Kovačić“ u Herceg Novom završila je odličnim uspjehom. Odmah nakon srednje škole, školske 2012/13. godine, upisuje Fakultet za politehniku na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomski rad na temu „Congress Center Millennium: idejno rješenje multifunkcionalne dvorane" je odbranila sa ocjenom 10, nakon čega upisuje postdiplomske studije na istom fakultetu na smjeru „Arhitektura i dizajn“. Tokom master studija, 2018. godine dobija stipendiju za studiranje na Xihua Univerzitetu u kineskom gradu Chengdu-u gdje priprema istraživanje magistarske teze. Magistarski rad na temu „Konceptualni problemi u savremenoj arhitekturi i industrijskom dizajnu“, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Maka, odbranila je u februaru 2019. godine.

Radno iskustvo sticala je u arhitektonskom birou Urbanističko planiranje i projektovanje iz Herceg Novog, kao i u kompaniji Ingerop&Geodata kao saradnica na projektu autoputa Bar-Boljare.
Pored učešća na arhitektonskim konkursima i radionicama, bila je dio projekata koji se tiču razvoja biznisa i preduzetništva među mladima. Na takmičenju Case Study Show 2017. godine osvojila je prvu nagradu i praksu u marketinškoj i dizajn kompaniji McCann. Osim ove nagrade, na takmičenju Social Impact Award 2018. godine osvojila je prvo mjesto za startup projekat Light4Life.

Radove je izlagala na brojnim izložbama i arhitektonskim radionicama, uključujući i XVI Venecijansko bijenale arhitekture. Članica je Saveza arhitekata Crne Gore.

Trenutno je angažovana kao asistentkinja u nastavi na Fakultetu za politehniku Univerziteta Donja Gorica, gdje je bila uključena i u oblast savremenih 3D tehnologija radeći kao inženjer laboratorije u ProDe laboratoriji za produkt dizajn.

Završila je drugi stepen kursa Kineskog i Svedskog jezika, pored kojih tečno govori Engleski i Italijanski jezik.

mr Bojana Sterniša