Predavači

-
dr Milenko Gudić

Osnivač i direktor, REFOMENT Consulting & Coaching, Beograd, Srbija, Koordinator Radne grupe UN PRME za siromaštvo kao izazov za obrazovanje za menadžment, predavač na Univerzietu Donja Gorica u Crnoj Gori.

Osnivač i direktor (2000-2014) IMTA - International Management Teachers Academy, koju je pohađalo u period 2000-2019.g. više od 600 profesora iz preko 160 institucije iz 53 zemlje sa pet kontinenata. U Ekonomskom institutu Beograd i kao konsultant i ekspert međunarodnih organizacija, uključujući OECD, UNDP, UNIDO, ICPE, CEEMAN, razvio je i vodio velike međunarodne istraživačke i konsultantske projekte i programe izgradnje institucija, ukuljučujći na podrčju obrazovanja za menadžment. Bio je dugogodišnji gostujući predavač na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i govornik na brojnim poslovnim školama I međunarodnim konferencijama širom sveta. Tokom 1980-ih bio je Nacionalni koordinator za saradnju Jugoslavije sa OECD u oblasti ruralnog razvoja i javnog upravljanja. Predsedavao je Programom Međunarodne konferencije EURAM 2008 Managing Diversity: European Destiny and Hope). Član je programskog odbora sedam Istraživačkih konferencija o odgovornom obrazovanju za menadžment (2014-2020). Objavio veći broj radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Koautor i kourednik šest knjiga o uvođenju problematike siromaštva i održivog razvoja u odgovorno obrazovanje za menadžment (2014-2020). Proglašen je 2017.g. za Šampiona PRME u sprovođenju principa odgovornog obrazovanje za menadžment u praksu. Član Društva tehnologija, kultura I razvoj. Član Strateškog savetodavnog odbora Škole biznisa pri Američkom univerzitetu u Kairu (2014-2019). Završio je programe usavrršavanja kod eminentnih multinacionalnih konsultantskh kompanija, kao I programe razvoja profesora menadžmenta na IESE-Barcelona i Harvard Business School i drugim institucijama.

dr Milenko Gudić
Kontakt podaci